Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Rakennusvalvonnan viranhaltijan lupapäätös 13.5.2019, maisematoimenpide Radantausta
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Rakennusvalvonnan viranhaltijan lupapäätös 13.5.2019, maisematoimenpide Radantausta

10.5.2019 7:00

Rovaniemen kaupunki JULKIPANOLISTA
Rakennusvalvonta
Juho Tapio
Päätöspäivämäärä Päätöksen antamispäivämäärä
09.05.2019 13.05.2019
Pykälä              Luvan tunnus
____________________________________________________________________________________________________

§ 15 698-3-147-1   Radantausta              698-2019-234
Varaus maisematoimenpiteelle 
Kiinteistössä suoritetaan Ylikylän päiväkodin väistötilojen maanrakentamiseen liittyvät työt. Näitä töitä ovat
massanvaihto, täytöt, tiivistykset sekä tarvittavat maanalaiset LVISA-asennukset.

Viimeinen muutoksenhakupäivä 27.5.2019 
____________________________________________________________________________________________________
Muutoksenhaku:
Rakennus-, maisematyölupa-, toimenpide- ja purkamislupapäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin ympäristö-
lautakunnalta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä (oikaisuvaatimus) on valittajan toimitettava 14 päivän kuluessa tämän
päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle.
Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.
Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnasta os: Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI. puh. 016/3221
 
Rovaniemen ympäristölautakunta
Postiosoite:          PL 8216/ Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI
Käyntiosoite:        Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI
Sähköpostiosoite kirjaamo@rovaniemi.fi
Puhelin                016 3221
Virasto avoinna ma-pe 8.00-16.00