Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Rakennusvalvonnan viranhaltijan lupapäätökset 7.1.2019
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Rakennusvalvonnan viranhaltijan lupapäätökset 7.1.2019

4.1.2019 7:00

Rovaniemen kaupunki JULKIPANOLISTA
Rakennusvalvonta
Pentti Ylitalo
Päätöspäivämäärä Päätöksen antamispäivämäärä
03.01.2019 07.01.2019                                                                                                                                                                                                          

  Pykälä               Luvan tunnus   ___________________________________________________________________________________________________

§ 1

698-408-35-60 Ounasjoki
Tilapäinen rakennuslupa, voimassa 5 vuotta

Rakennus sisältää lumihotellin, jääravintolan, jääkappalin, jääbaarin, lumisaunat. Siirrettävä laukkuhuone/pukeutumistila, k-a 60 m²
Rakennus rakennetaan lumesta ja jäästä.

698-2018-1018

§ 2

698-4-494-3 Pullinpuoli
Rakennusluvan 2005-217 voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §), loppuunsaattamista varten


698-2018-568

Viimeinen muutoksenhakupäivä 21.1.2019
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Muutoksenhaku:
Rakennus-, maisematyölupa-, toimenpide- ja purkamislupapäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin ympäristölauta-
kunnalta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä (oikaisuvaatimus) on valittajan toimitettava 14 päivän kuluessa tämän päätöksen 
antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle.
Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.
Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnasta os: Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI. puh. 016/3221

Rovaniemen ympäristölautakunta
Postiosoite:          PL 8216/ Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI
Käyntiosoite:        Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI
Sähköpostiosoite kirjaamo@rovaniemi.fi
Puhelin                016 3221
Virasto avoinna ma-pe 8.00-16.00