Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Rakennusvalvonnan viranhaltijan lupapäätökset 4.4.2019
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Rakennusvalvonnan viranhaltijan lupapäätökset 4.4.2019

3.4.2019 7:00

Rovaniemen kaupunki JULKIPANOLISTA
Rakennusvalvonta
Pentti Ylitalo
Päätöspäivämäärä Päätöksen antamispäivämäärä
02.04.2019 04.04.2019

Pykälä                                                                                                                                                Luvan tunnus                                                                                                                               

§ 18

698-409-19-162   Rovaniemi
Rakennuksen purkaminen

Rakennus puretaan tulipalovaurioituneena, tilalle rakennetaan uusi rakennus.

698-2019-108

§ 19

698-7-735-7   Ounasmetsä
Laajennus

Keskussairaalan B-osan nykyinen ilmanvaihtokonehuone puretaan, 208 m2. Tilalle rakennetaan uusi IV-konehuone, 430 m2.

698-2019-104

Viimeinen muutoksenhakupäivä 18.4.2019
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Muutoksenhaku:

Rakennus-, maisematyölupa-, toimenpide- ja purkamislupapäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalta kirjallisella valituksella.
Valituskirjelmä (oikaisuvaatimus) on valittajan toimitettava 14 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Rovaniemen kaupun-
gin ympäristölautakunnalle.

Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnasta os: Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI. puh. 016/3221

 

Rovaniemen ympäristölautakunta

Postiosoite:          PL 8216/ Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI

Käyntiosoite:        Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI

Sähköpostiosoite kirjaamo@rovaniemi.fi

Puhelin                016 3221

Virasto avoinna ma-pe 8.00-16.00