Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Rakennusvalvonnan viranhaltijan lupapäätökset 20.5.2019
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Rakennusvalvonnan viranhaltijan lupapäätökset 20.5.2019

17.5.2019 7:00

Rovaniemen kaupunki JULKIPANOLISTA
Rakennusvalvonta
Pentti Ylitalo
Päätöspäivämäärä Päätöksen antamispäivämäärä
16.05.2019 20.05.2019

    Pykälä      Luvan tunnus                                                                                                          

 

§ 35

698-401-51-33 Korkalo
Uusi autotalli/katos/varasto, vanha autotalli puretaan

698-2019-88

 

§ 36

698-409-58-28 Rovaniemi
Uusi asuinrakennus ja autosuoja sekä olemassa olevan saunan siirto.
Vanha varastorakennus (12 m²) puretaan. Olemassa oleva puutarhavaja 6 m² saunan ja rakennettavan asuinrakennuksen välissä.

698-2019-107

  § 37

  698-18-7020-5 Napapiiri
  Muu muutostyö: Muutospiirustukset

   698-2019-278

 

Viimeinen muutoksenhakupäivä 3.6.2019
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Muutoksenhaku:

Rakennus-, maisematyölupa-, toimenpide- ja purkamislupapäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin ympäristö-
lautakunnalta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä (oikaisuvaatimus) on valittajan toimitettava 14 päivän kuluessa tämän
päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle. 
Valitusoikeus, valitus-
kirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.
Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnasta os: Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI. puh. 016/3221

 Rovaniemen ympäristölautakunta
Postiosoite:          PL 8216/ Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI
Käyntiosoite:        Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI
Sähköpostiosoite kirjaamo@rovaniemi.fi
Puhelin                016 3221
Virasto avoinna ma-pe 8.00-16.00