Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Rakennusvalvonnan viranhaltijan lupapäätökset 10.1.2019
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Rakennusvalvonnan viranhaltijan lupapäätökset 10.1.2019

9.1.2019 7:00

Rovaniemen kaupunki JULKIPANOLISTA
Rakennusvalvonta
Pentti Ylitalo
Päätöspäivämäärä Päätöksen antamispäivämäärä
08.01.2019 10.01.2019

Pykälä                             Luvan tunnus                                                                                                                                                               

§ 4

698-16-3608-1 Syväsenvaara
Uusi rakennus
: Liiketila/varastorakennus k-a 997,5 m²

698-2019-1

§ 5

698-3-279-4 Radantausta
Rakennuksen purkaminen

698-2019-5

§ 6

698-2-62-2 Veitikanharju
Purkulupa
sisäpuolisille asbestipitoisille aineksille ja ulkopuolen osalta asbestipitoisille julkisivupinnoitteille.

698-2018-432

 
Viimeinen muutoksenhakupäivä 24.1.2019 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Muutoksenhaku:
Rakennus-, maisematyölupa-, toimenpide- ja purkamislupapäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin ympäristö-
lautakunnalta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä (oikaisuvaatimus) on valittajan toimitettava 14 päivän kuluessa tämän pää-
töksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle.
Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.
Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnasta os: Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI. puh. 016/3221

Rovaniemen ympäristölautakunta
Postiosoite:          PL 8216/ Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI
Käyntiosoite:        Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI
Sähköpostiosoite kirjaamo@rovaniemi.fi
Puhelin                016 3221
Virasto avoinna ma-pe 8.00-16.00