• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Projektinohjaaja

4.2.2011 10:57

Koulupalvelukeskuksessa on haettavana määräaikainen projektinohjaajan tehtävä.

Rovaniemen kaupungin koulupalveluihin kuuluu 26 perusopetuksen koulua, sairaalakoulu, kolme päivälukiota (mm. IB- ja urheilulukio), aikuislukio, Lapin musiikkiopisto, lasten kuvataidekoulu sekä kansalaisopisto.

Koulupalvelukeskus työllistää noin 700 henkilöä.

Kaupunkilaisilta saadun palautteen mukaan koulupalvelukeskus on onnistunut perustehtävässään eli opetuksessa sekä lapsen ja nuoren oppimisen ja kasvun tukemisessa hyvin. Kehittämisen painopis-tealueita ovat oppilashuoltopalvelut, erityisopetus ja maahanmuuttajaopetus sekä varhainen avoin yhteistyö ja verkostomainen moniammatillinen työskentelyote.
Avoimien paikkojen lkm  1
Vakituinen/Määräaikainen  Määräaikainen
Tehtävän kuvaus  Rovaniemen kaupungin koulupalvelukeskuksessa julistetaan haettavaksi määräaikainen projektinohjaajan tehtävä OPIN AIKA projektissa ajalle 1.3.-31.12.2011 (tai aloittaminen sopimuksen mukaan).
Opin Aika projekti on Rovaniemen kaupungin hallinnoima ja Euroopan pakolaisrahaston osarahoittama hanke, jossa tarjotaan nuorille (16-20 vuotiaille) turvapaikanhakijoille sekä pakoilaisille opetusta ja ohjattua toimintaa viitenä päivänä viikossa koulumaisessa ympäristössä. Pääpaino on suomenkielen ja luku- ja kirjoitustaidon opiskelussa eri menetelmin. Opin Ajassa on tällä hetkellä noin 40 oppilasta, kaksi opettajaa ja kaksi ohjaajaa sekä osa-aikainen projektipäällikkö.
Projektiohjaaja osallistuu ryhmänohjaukseen yksi ja parityöskentelynä n. 10t viikossa, vastaa paikallisesta sekä valtakunnallisesta verkostoyhteistyöstä sekä osallistuu projektihallinnointiin projektipäällikön kanssa.
Kelpoisuusvaatimukset  Projektiohjaajalta edellytetään soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa, projektityön kokemusta sekä maahanmuttajatyön osaamista. Arvostamme erityisesti Rovaniemen maahanmuuttajatoimijoiden verkoston tuntemusta sekä kokemusta maahanmuuttajien opetus- ja ohjaustyöstä.
Palkkaus  Palkkaus KVTES:n mukaan.
Muuta  Haastattelut tehtävään 28.2.2011.
Lisätietoja antaa  Tiedustelut projektipäällikkö Sanna Hiltunen 11.2.2011 asti puh 040-480 8861 ja 14.18.2.2011 Aikuislukion rehtori Jorma Hämäläinen puh 0400-685 667.
Hakeminen  Työpaikkaa haetaan sähköisesti sivun alalaidassa olevan linkin kautta.
Viimeinen hakupvm  20.02.2011