• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Pöytäkirja tietoverkkoon

28.6.2018 8:00ROVANIEMEN KAUPUNKI

Konsernijaoston 20.6.2018 pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi 28.6.2018.


Rovaniemellä 28.6.2018


KONSERNIJAOSTOOllut nähtävänä Rovaniemen
kaupungin ilmoitustaululla
___.___.2018 - ___.___.2018
__________________________
Ilmoitustaulunhoitaja K________