Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Poikkeamispäätös Kaupunginhallitus 17.12.2018 § 471
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Poikkeamispäätös Kaupunginhallitus 17.12.2018 § 471

19.12.2018 10:00


 
     
     
 

Rovaniemen kaupunki

JULKIPANOLISTA

 

Kaavoitus

 

 

Kaupunginhallitus

 

 

Päätöspäivämäärä

Päätöksen antamispäivämäärä

 

17.12.2018

19.12.2018

 

§ 471

Vikolen Oy c/o Esko Yliaska
698-4-459-3 Pullinpuoli


Hakija hakee poikkeuslupaa asemakaavan käyttötarkoituksesta siten, että tontin nykyinen käyttötarkoitus AP asuinpientalojen korttelialue muutetaan matkailua palvelevaksi kiinteistöksi kaavamerkinnällä RM. Tontille halutaan rakentaa jo olemassa olevan asuintalon lisäksi kolme rivitalohuoneistoa, jotka tulevat matkailun käyttöön.

698-2018-972

(Viimeinen muutoksenhakupäivä on 21.1.2019 )

                                                            

Muutoksenhaku:    

Poikkeamispäätökseen haetaan muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin kaavoituksesta os: Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI.  puh. 016/3221

_____________________________________________________________________________________________________

(Huom: Tämä ilmoitus on tarkoitus pitää ilmoitustaululla vähintään antopäivää edeltävästä päivästä viimeisen muutoksenhakupäivän jälkeiseen päivään.