Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Perhehoidon koordinaattorin virka
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Perhehoidon koordinaattorin virka

6.3.2012 13:25

Rovaniemen kaupungin sosiaalipalvelukeskuksessa on uudelleen haettavana

Perhehoidon koordinaattorin virka (uusi virka)

lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun moniammatillisessa tiimissä.

Viranhaltijan tehtävänä on perhehoidon, tukiperhehoidon sekä tukihenkilötyön koordinointi ja tukeminen. Tehtävään kuuluu myös perhehoidon, tukiperhehoidon ja tukihenkilötyön kehittäminen lasten- ja perheiden palveluissa sekä vammaispalveluissa.

Viran pätevyysvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 10 §:n 2 momentin mukaisesti lain 3 §:n mukainen kelpoisuus sekä riittävä johtamistaito. Valintaa tehdessämme arvostamme hyvää lastensuojelun osaamista, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kehittävää ja innostunutta työotetta.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote ja ennen koeajan päättymistä esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta.

Virka täytetään neljän (4) kuukauden koeajalla.

Virkaa haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi.
Hakuaikana 2.2. - 17.2.2012 jätetyt hakemukset otetaan huomioon virkaa täytettäessä.

Hakuaika päättyy 27.3.2012.

Lisätietoja antavat:
Lastensuojelun johtaja Kaisa-Maria Rantajärvi
puh. 040 - 723 5709
kaisa-maria.rantajarvi(at)rovaniemi.fi
ja
palvelupäällikkö Eliisa Lintula
puh. 040 - 579 3402
eliisa.lintula(at)rovaniemi.fi