Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Päivähoidossa haettavana virka ja toimia
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Päivähoidossa haettavana virka ja toimia

27.3.2012 8:00

ROVANIEMEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON PALVELUKESKUKSESSA

julistetaan haettavaksi

Toistaiseksi 1.8.2012 lukien

Päiväkodin johtajan virka
Kiertävän erityislastentarhanopettajan toimia 2
Lastentarhanopettajan toimia 23
Lastenhoitajan toimia 12
Erityisavustajan toimia 3
Päiväkotiapulaisen toimia 7
Perhepäivähoitajan toimia 11
Ryhmäperhepäivähoitajan toimi

Kelpoisuusvaatimuksena päiväkodin johtajan virkaan on lain 272/2005 mukainen kelpoisuus. Erityisosaamisena edellytetään virkaan valittavalta johtamiskoulutusta ja laaja-alaista näkemystä päivähoidon johtajan tehtävistä, esimiestaitoja ja asiakaspalveluosaamista.

Kelpoisuusvaatimuksena kiertävän erityislastentarhanopettajan toimeen on erityislastentarhanopettajan koulutus tai soveltuva erityisopettajan pätevyys (laki 272/2005 ja asetus 608/2005).

Kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan toimiin on kasvatustieteen kandidaatti (las-tentarhanopettaja), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto esimerkiksi lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus 608/2005). Hakijalle on eduksi kelpoisuus esiopetuksen antamiseen (asetus 986/1998 ja asetus 865/2005).

Kelpoisuusvaatimuksena lastenhoitajan toimiin on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lähihoitajan (suuntautuminen lapsiin ja nuoriin), päivähoitajan tai lastenhoitajan tutkinto.
Lastenhoitajan toimiin hakevilta edellytetään valmiutta toimia päiväkotien iltahoitoryhmissä.

Kelpoisuusvaatimuksena erityisavustajan toimiin on koulunkäyntiavustajan tutkinto tai muu tehtävään soveltuva koulutus.

Kelpoisuusvaatimuksena päiväkotiapulaisen toimiin on päivähoitoalan koulutus ja/tai aikaisempaa työkokemusta päivähoidosta.

Kelpoisuusvaatimuksena ryhmäperhepäivähoitajan ja perhepäivähoitajan toimiin on perhepäivähoitajan ammattitutkinto tai muu soveltuva kasvatus- tai hoitoalan koulutus. Hakijalle on eduksi aikaisempi kokemus ryhmäperhepäivähoitajan tai perhepäivähoitajan työstä.

Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Virka ja toimet täytetään neljän (4) kuukauden koeajalla.

Em. virkaan ja toimiin valittujen on ennen viran tai toimen vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä ennen koeajan päättymistä esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Em. toimiin ja virkaan haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry 9.4.2012 mennessä.

Jos olet kiinnostunut tulemaan töihin Rovaniemen kaupungin päivähoitoon ja et juuri tällä hetkellä löytänyt sinulle sopivaa tehtävää, tai haluat olla mukana myös sijaisvalinnoissa, voit jättää avoimen työhakemuksen sähköiseen työnhakupalveluun.

Rovaniemellä 27.3.2012 PÄIVÄHOIDON PALVELUKESKUS