Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Päivähoidon palvelukeskuksessa on haettavana yksi virka ja useita toimia
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Päivähoidon palvelukeskuksessa on haettavana yksi virka ja useita toimia

8.5.2008 14:15

Rovaniemen kaupungin päivähoidon palvelukeskuksessa julistetaan haettavaksi toistaiseksi 1.8.2008 lukien

1                    vastaavan kiertävän erityislastentarhanopettajan virka
8                    lastentarhanopettajan tointa
13                  lastenhoitajan tointa
5                    erityisavustajan tointa
5                    päiväkotiapulaisen tointa
3                    perhepäivähoitajan tointa

Kelpoisuusvaatimuksena vastaavan kiertävän erityislastentarhanopettajan virkaan on erityislastentarhanopettajan koulutus tai soveltuva erityisopettajan pätevyys (laki 272/2005 ja asetus 608/2005).

Hakijalle on eduksi kokemus päivähoidon esimiestyöstä.

Kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan toimiin on kasvatustieteen kandidaatti (lastentarhanopettaja), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto esimerkiksi lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus 608/2005). Hakijalle on eduksi kelpoisuus esiopetuksen antamiseen (asetus 986/1998 ja asetus 865/2005).

Kelpoisuusvaatimuksena lastenhoitajan toimiin on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lähihoitajan (suuntautuminen lapsiin ja nuoriin), päivähoitajan tai lastenhoitajan tutkinto.
Lastenhoitajan toimiin hakevilta edellytetään valmiutta toimia päiväkotien iltahoitoryhmissä.

Kelpoisuusvaatimuksena erityisavustajan toimiin on koulunkäyntiavustajan tutkinto tai muu tehtävään soveltuva koulutus.

Kelpoisuusvaatimuksena päiväkotiapulaisen toimiin on päivähoitoalan koulutus ja/tai aikaisempaa työkokemusta päivähoidosta.

Kelpoisuusvaatimuksena perhepäivähoitajan toimiin on perhepäivähoitajan ammattitutkinto tai muu soveltuva kasvatus- tai hoitoalan koulutus. Hakijalle on eduksi aikaisempi kokemus perhepäivähoitajan työstä.

Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Toimissa ja em. virassa on 4 kuukauden koeaika.

Myös kaikki 31.5.2008 mennessä valmistuneet otetaan huomioon valintoja tehdessä.

Hakemukset, joihin tulee liittää jäljennökset tutkintotodistuksista ja ansioluettelo, toimitetaan osoitteella Rovaniemen kaupunki, päivähoidon palvelukeskus, Rovakatu 2, 96100 Rovaniemi. Viimeinen hakupäivä on 23.5.2008.  Kirjekuoreen merkintä ”hakemus”. Hakemuksia eikä liitteenä olevia asiakirjoja palauteta.

Valittujen on toimitettava viimeistään 30 päivän kuluessa valinnasta hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja nähtäväksi lain nro 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote.

Tiedustelut:
Päivähoitopalveluiden johtaja Pirjo Honkavuori, puh. 016-322 6585 tai 040-510 3207
Päivähoidon aluevastaava Sinikka Perttunen, puh. 016-322 2722 tai 040-749 8400
Päivähoidon aluevastaava Tuula Kursukangas, puh. 016-356 1753
Päivähoidon aluevastaava Anneli Kangas, puh, 040-583 8743
Päivähoidon aluevastaava Tuula Siirtola, puh. 0400-901 893
Erityisavustajien tehtävien osalta lisätietoja antaa vs.vastaava kiertävä erityislastentarhanopettaja Sanna-Maija Laiho, puh. 040-503 1586