Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Päivähoidon palvelukeskuksessa haettavana virka ja toimia
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Päivähoidon palvelukeskuksessa haettavana virka ja toimia

4.4.2011 10:00

ROVANIEMEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON PALVELUKESKUKSESSA

julistetaan haettavaksi

Toistaiseksi 1.8.2011 lukien

Lastentarhanopettajan toimia 11
Lastenhoitajan toimia 8
Päiväkotiapulaisen toimia 3
Perhepäivähoitajan toimia 6
Toimistosihteerin virka

Kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan toimiin on kasvatustieteen kandidaatti (lastentarhanopettaja), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto esimerkiksi lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus 608/2005). Hakijalle on eduksi kelpoisuus esiopetuksen antamiseen (asetus 986/1998 ja asetus 865/2005).

Kelpoisuusvaatimuksena lastenhoitajan toimiin on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lähihoitajan (suuntautuminen lapsiin ja nuoriin), päivähoitajan tai lastenhoitajan tutkinto.
Lastenhoitajan toimiin hakevilta edellytetään valmiutta toimia päiväkotien iltahoitoryhmissä.

Kelpoisuusvaatimuksena päiväkotiapulaisen toimiin on päivähoitoalan koulutus ja/tai aikaisempaa työkokemusta päivähoidosta.

Kelpoisuusvaatimuksena perhepäivähoitajan toimiin on perhepäivähoitajan ammattitutkinto tai muu soveltuva kasvatus- tai hoitoalan koulutus. Hakijalle on eduksi aikaisempi kokemus perhepäivähoitajan työstä.

Kelpoisuusvaatimuksena toimistosihteerin virkaan on tehtävään soveltuva toimistoalan koulutus. Hakijalle on eduksi kunnallisen hallintomenettelyn tunteminen ja päivähoidon asiakasmaksuihin liittyvän lainsäädännön hallinta.

Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Em. toimissa ja toimistosihteerin virassa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Em. toimiin valittujen on ennen toimen vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain nro 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote ja ennen koeajan päättymistä em. toimiin ja virkaan valittujen on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta.

Em. toimiin ja virkaan haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry 17.4.2011 mennessä.

Jos olet kiinnostunut tulemaan töihin Rovaniemen kaupungin päivähoitoon ja et juuri tällä hetkellä löytänyt sinulle sopivaa tehtävää, tai haluat olla mukana myös sijaisvalinnoissa, voit jättää avoimen työhakemuksen sähköiseen työnhakupalveluun.


Rovaniemellä 4.4.2011 PÄIVÄHOIDON PALVELUKESKUS