Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Päivähoidon palvelukeskuksessa haettavana määräaikaisia toimia
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Päivähoidon palvelukeskuksessa haettavana määräaikaisia toimia

8.5.2008 14:15

Rovaniemen kaupungin päivähoidon palvelukeskus julistaa haettavaksi määräaikaista täyttämistä varten

Lastentarhanopettajan, lastenhoitajan, päiväkotiapulaisen, erityisavustajan ja perhepäivähoitajan toimia eri päivähoitoyksiköissä ajalle 1.6.2008-31.7.2009 eripituisiin määräaikaisiin työsuhteisiin.

Kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan toimiin on kasvatustieteen kandidaatti (lastentarhanopettaja), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto esimerkiksi lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus 608/2005). Hakijalle on eduksi kelpoisuus esiopetuksen antamiseen (asetus 986/1998 ja asetus 865/2005).

Kelpoisuusvaatimuksena lastenhoitajan toimiin on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lähihoitajan (suuntautuminen lapsiin ja nuoriin), päivähoitajan tai lastenhoitajan tutkinto.

Lastenhoitajan toimiin hakevilta edellytetään valmiutta toimia päiväkotien iltahoitoryhmissä.

Kelpoisuusvaatimuksena päiväkotiapulaisen toimiin on päivähoitoalan koulutus ja/tai aikaisempaa työkokemusta päivähoidosta.

Kelpoisuusvaatimuksen erityisavustajan toimiin on koulunkäyntiavustajan tutkinto tai muu tehtävään soveltuva koulutus.

Kelpoisuusvaatimuksena perhepäivähoitajan toimiin on perhepäivähoitajan ammattitutkinto tai muu soveltuva kasvatus- tai hoitoalan koulutus.

Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Pitempiaikaisissa sijaisuuksissa on 4 kuukauden koeaika.

Hakemukset, joihin tulee liittää jäljennökset tutkintotodistuksista ja ansioluettelo on toimitettava osoitteella Rovaniemen kaupunki, päivähoidon palvelukeskus, Rovakatu 2, 96100 Rovaniemi.
Viimeinen hakupäivä on 23.5.2008. Kirjekuoreen merkintä ”hakemus”.
Hakemuksia eikä liitteitä palauteta.

Valittujen on toimitettava viimeistään 30 päivän kuluessa valinnasta hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja nähtäväksi lain nro 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote.

Tiedustelut:
Päivähoidon aluevastaava Sinikka Perttunen, puh. 016-322 2722 tai 040-749 8400
Päivähoidon aluevastaava Tuula Siirtola, puh. 0400-901 893
Päivähoidon aluevastaava Tuula Kursukangas, puh. 016-356 1753
Päivähoidon aluevastaava Anneli Kangas, puh. 040-583 8743
Vs.vastaava kiertävä erityislastentarhanopettaja Sanna-Maija Laiho, puh.040-5031586