Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Päivähoidon palvelukeskuksessa avoimia toimia
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Päivähoidon palvelukeskuksessa avoimia toimia

1.4.2010 12:32


ROVANIEMEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON PALVELUKESKUKSESSA
julistetaan haettavaksi

Toistaiseksi 1.8.2010 lukien


Atk- tukihenkilön toimi
Lastentarhanopettajan toimia 8
Lastenhoitajan toimia 8
Päiväkotiapulaisen toimia 7
Perhepäivähoitajan toimia 5


Kelpoisuusvaatimuksena atk- tukihenkilön toimeen on tehtävään soveltuva ammattikorkea-koulututkinto tai aiempi opistoasteen tutkinto. Tehtävään valittavalta edellytetään päivähoi-toalan tuntemusta.

Kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan toimiin on kasvatustieteen kandidaatti (las-tentarhanopettaja), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opisto-tasoinen tutkinto esimerkiksi lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus 608/2005). Hakijalle on eduksi kelpoisuus esiopetuksen antamiseen (asetus 986/1998 ja asetus 865/2005).

Kelpoisuusvaatimuksena lastenhoitajan toimiin on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveys-alan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lähihoitajan (suuntautuminen lapsiin ja nuoriin), päivähoitajan tai lastenhoitajan tutkinto.
Lastenhoitajan toimiin hakevilta edellytetään valmiutta toimia päiväkotien iltahoitoryhmissä.

Kelpoisuusvaatimuksena päiväkotiapulaisen toimiin on päivähoitoalan koulutus ja/tai aikai-sempaa työkokemusta päivähoidosta.

Kelpoisuusvaatimuksena perhepäivähoitajan toimiin on perhepäivähoitajan ammattitutkinto tai muu soveltuva kasvatus- tai hoitoalan koulutus. Hakijalle on eduksi aikaisempi kokemus perhepäivähoitajan työstä.

Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Toimissa on neljän kuukauden koeaika.

Toimiin valittujen on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja nähtäväksi lain nro 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote.

Toimiin haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalve-luun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry 23.4.2010 mennessä.

Jos olet kiinnostunut tulemaan töihin Rovaniemen kaupungin päivähoitoon ja et juuri tällä hetkellä löytänyt sinulle sopivaa tehtävää, tai haluat olla mukana myös sijaisvalinnoissa, voit jättää avoimen työhakemuksen sähköiseen työnhakupalveluun.


Rovaniemellä 1.4.2010 PÄIVÄHOIDON PALVELUKESKUS