Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Päätös ympäristösuojelulain mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee Kemijärven ja Rovaniemen kaupungin alueilla
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Päätös ympäristösuojelulain mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee Kemijärven ja Rovaniemen kaupungin alueilla

26.4.2019 15:30

KUULUTUS PÄÄTÖKSESTÄ

26.4.2019

LAPELY/1199/2019ASIA

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 26.4.2019 päätöksen ympäristön­ suojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee Kemijärven ja Rovaniemen kaupunkien alueilla. Lähin osoite on Lapaliontie 66-72, Rovaniemi. Ratatyöt tehdään välillä 1.5.
-14.7.2019.


ILMOITUKSEN TEKIJÄ

NRC Group Finland Oy Ratamestarintie 2 A
90140 Oulu

yhteyshenkilö:
Anniina Petäsnoro puh. 040 8645371, anniina.petasnoro@vr.fi

ASIAKIRJOJEN JA KUULUTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

Päätös on kuulutusaikana nähtävillä Rovaniemen kaupungin virallisella ilmoitustaululla Osviitassa, osoitteessa Koskikatu 25, 2 krs, 96100 Rovaniemi, Kemijärven kaupungin virallisella ilmoitustaulula Sortteeri, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen asiakaspalvelussa, osoitteessa Hallituskatu 3 B, Rovaniemi.

Kuulutus pidetään nähtävillä 27.5.2019 virka-ajan päättymiseen saakka em. ilmoitustauluilla.

VALITTAMINEN
Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirja liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon viimeistään 27.5.2019 ennen virka-ajan päättymistä. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta löytyvät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

Vaasan hallinto-oikeuden postiosoite on PL 204, 65101 VAASA, käyntiosoite Korsholman­ puistikko 43 ja sähköpostiosoite vaasa.hao@oikeus.fi.

Ympäristönsuojelulain 97 §:n mukaisesti valitusoikeus on sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea, rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta­ alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella ELY-keskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella, kunnalla sekä muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.


LISÄTIETOJA


Lisätietoja päätöksestä antaa ylitarkastaja Maria Pikkupirtti Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus puh. 0295 037 279 tai sähköpostitse maria.pikkupirtti@ely-keskus.fiLAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 037 000 PL 8060
www.ely-keskus.fi/lappi 96101 Rovaniemi