Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Päätös vesilain mukaisesta ojienkunnostusasiasta
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Päätös vesilain mukaisesta ojienkunnostusasiasta

4.9.2017 16:00

JULKIPANOILMOITUS
Vesilain 5 luvun mukaisen päätöksen
antamisesta

Annettava päätös

Antopäivä 5.9.2017
Hakijat Kari ja Hanna Matila
Asia Päätös vesilain mukaisesta ojienkunnostusasiasta

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Kari ja Hanna Matila ovat ostaneet kiinteistöt 18-63 Pikkunorvanto ja 18-1 Kuusiluoto. Matilat rakentavat maillensa omakotitalon ja konehallin sekä kunnostavat vanhat pellot uudelleen viljelykäyttöön. Matilat eivät päässeet sopimukseen naapurikiinteistöjen omistajien kanssa alueen ojien kunnostamisesta. Rovaniemen ympäristölautakunta on käsitellyt asian vesilain 5 luvun mukaisena asiana ja määrännyt kunnostusojituksesta.

Nähtävänäpito
Päätös on nähtävillä 4.9. – 6.10.2017 Rovaniemen kaupungin Osviitan palvelupisteessä Hallituskatu 7 :ssä.

Muutoksenhaku

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä, antopäivää lukuun ottamatta.

Lisätietoja tarvittaessa

Ympäristötarkastaja Harri Katainen
Puh. 016 322 2120 , 050 3661430
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi


Rovaniemellä 4.9.2017
Ympäristölautakunta