Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Päätös meluilmoituksesta
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Päätös meluilmoituksesta

5.5.2017 11:00

Rovaniemen kaupungin ympäristötarkastaja antaa alla mainitusta ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoitusasiasta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Asia Päätös meluilmoituksesta, joka koskee Rovaniemellä 30.6. – 2.7.2017 järjestettävän Jutajaiset –musiikkifestivaalin ulkoilmakonsertteja kahvila Kauppayhtiön sisäpihalla, osoitteessa Valtakatu 24.
Hakija Suomen Nuorisoseurat ry, Lapin aluetoimisto
Päätöspäivä 4.5.2017
Pykälä 5 §
Antopäivä 8.5.2017
Nähtävilläolo Päätös pidetään nähtävänä 5.5. – 5.6.2017 välisenä aikana Rovaniemen kaupungin Osviitta palvelupisteessä (os. Hallituskatu 7) viraston aukioloaikana.
Muutoksenhaku Luvan hakijalla, yleistä etua valvovilla viranomaisilla ja niillä joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus hakea päätökseen muutosta. Muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella, joka on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.
Valitusaika päättyy 5.6.2017

Rovaniemellä 4.5.2017.

Sannamari Pehkonen
ympäristötarkastaja