Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Päätös meluilmoituksesta
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Päätös meluilmoituksesta

6.6.2017 8:00

 

Rovaniemen kaupungin ympäristötarkastaja antaa alla mainitusta ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoitusasiasta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.
Asia Päätös meluilmoituksesta, joka koskee Lentävän Poron Teatterin kesäteatteritoimintaa 29.6. – 27.8.2017 välisenä aikana Rovaniemellä, osoitteessa Valtakatu 24.
Hakija Lentävän Poron Teatteri / Lentävä Poro Oy
Päätöspäivä 5.6.2017
Pykälä 8 §
Antopäivä 7.6.2017
Nähtävilläolo Päätös pidetään nähtävänä 6.6. – 7.7.2017 välisenä aikana Rovaniemen kaupungin Osviitta palvelupisteessä (os. Hallituskatu 7) viraston aukioloaikana.
Muutoksenhaku Luvan hakijalla, yleistä etua valvovilla viranomaisilla ja niillä joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus hakea päätökseen muutosta. Muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella, joka on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.


Valitusaika päättyy 7.7.2017.

 

Rovaniemellä 5.6.2017.
Sannamari Pehkonen
ympäristötarkastaja