Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Päätös Rovaniemen kunnan jätteenkuljetusjärjestelmästä ja Rovaniemen, Ranuan ja Pellon jätemaksutaksan muuttaminen
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Päätös Rovaniemen kunnan jätteenkuljetusjärjestelmästä ja Rovaniemen, Ranuan ja Pellon jätemaksutaksan muuttaminen

19.11.2014 8:00

Päätös Rovaniemen kunnan jätteenkuljetusjärjestelmästä
Jätehuoltojaosto on uuden jätelain (646/2011) mukaisesti päättänyt 11.11.2014 § 24, että Rovaniemen koko kunnan alueella toteutetaan kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Rovaniemen alueella tällä hetkellä kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen mukaisesti hoidetuilla erillisillä 22 alueella jatketaan jätteenkuljetusta kunnan järjestämänä yhteiskeräyspisteiden säilymisen vuoksi toistaiseksi. Ranuan ja Pellon kunnan osalta päätös jätteenkuljetusjärjestelmästä on tehty 19.8.2014.

Rovaniemen, Ranuan ja Pellon jätemaksutaksan muuttaminen
Jätehuoltojaosto on päättänyt 11.11.2014 § 23 Rovaniemen kaupungin sekä Ranuan ja Pellon kuntien jätemaksutaksan hintaliitteen muutoksen. Taksa tulee voimaan 1.1.2015.

Asioita koskeva Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaoston pöytäkirja 11.11.2014 on yleisesti nähtävänä 20.11. - 22.12.2014 Rovaniemen kaupungintalon palvelukeskus Osviitassa (Hallituskatu 7), Pellon kunnanvirastolla (Kunnantie 4) ja Ranuan kunnanvirastolla (Aapiskuja 6 B). Päätökset ovat luettavissa myös Rovaniemen kaupungin -internet osoitteessa www.rovaniemi.fi/jatehuoltojaosto

Päätöksiin voi hakea muutosta jätelain (646/2011) 137 §:n mukaisesti tekemällä valituksen 22.12.2014 mennessä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle (PL 189, 90101 Oulu).

Jätehuoltojaosto
Rovaniemellä 19.11.2014