Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Päätös Bombardier-Nordtrack Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamisesta
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Päätös Bombardier-Nordtrack Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamisesta

3.9.2018 9:00

JULKIPANOILMOITUS

 
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta antaa alla mainitusta ympäristönsuojelulain
(527/2014) mukaisesta ympäristölupa-asiasta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä,
jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.


Asia: Päätös Bombardier-Nordtrack Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamisesta.

Päätöspäivä: 29.8.2018

Pykälä: 105 §

Antopäivä: 4.9.2018

Nähtävänäolo: Päätös pidetään nähtävänä 4.9.−4.10.2018 välisenä aikana Rovaniemen kaupungin virallisella ilmoitustaululla (os.                                   Hallituskatu 7, 1. krs).


Muutoksenhaku : Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on                                                         toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, antopäivää lukuun ottamatta Vaasan                              hallintollintooikeudelle  (os. PL 204, 65101 Vaasa). Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta         valitusosoituksesta.

                   Valitusaika alkaa antopäivästä ja päättyy 4.10.2018.


Rovaniemellä 30.9.2018
Ympäristölautakunta