Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>PERHETYÖNTEKIJÄN SIJAISUUS
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

PERHETYÖNTEKIJÄN SIJAISUUS

28.2.2014 10:20

Rovaniemen kaupungin perhesosiaalityössä ennalta ehkäisevään perhetyöhön on haettavana

PERHETYÖNTEKIJÄN SIJAISUUS ajalle 7.4. – 12.8.2014

Ennaltaehkäisevää perhetyötä on kotiin tehtävä perhetyö sekä ryhmämuotoinen perhetyö. Tarkoi-tuksena on auttaa, tukea ja ohjata lapsiperheitä arjen sujuvuudessa, vanhemmuudessa, lasten huo-lenpidossa sekä luoda mahdollisuus vertaistuelle. Perheitä tuetaan mahdollisimman varhaisessa vai-heessa vahvistamalla perheen omia voimavaroja. Työtä tehdään yhteistyössä perhettä tukevien taho-jen kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena sijaisuuteen on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain (272/2005) 6§:n mukainen tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Eduksi katsomme kokemuksen perhetyöstä sekä vertais-ryhmäohjaaja koulutuksen ja kokemuksen.

Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Sijaisuuteen valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työsken-televien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote.

Sijaisuuteen haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tehdä sähköistä hakemusta voit toimittaa hakemuksen postitse: Rovaniemen kaupunki, Kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216 , 96101 Rovaniemi. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike. Hakuaika päättyy 14.3.2014, hakemusten tulee olla perillä klo 15.00 mennessä. Pyydämme huomioimaan, että myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Hakuaika päättyy 14.3.2014.

Lisätietoja antavat:
Johtava perhetyöntekijä Raili Ronkainen
raili.ronkainen(at)rovaniemi.fi
puh 0400 695 005
ja
Johtava sosiaalityöntekijä Marja Leena Nurmela
marjaleena.nurmela(at)rovaniemi.fi
puh 050 574 3547