Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Ohjaajan virka sijaisperhehoidossa
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Ohjaajan virka sijaisperhehoidossa

2.2.2012 14:30

Rovaniemen kaupungin sosiaalipalvelukeskuksessa on haettavana

Ohjaajan virka sijaisperhehoidossa (uusi virka)

lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun moniammatillisessa tiimissä.

Viranhaltijan tehtävään sisältyy lastensuojelun sijaisperhehoidon, tukiperhetoiminnan ja tukihenkilötoiminnan tukeminen.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (L272/2005) 6 §:n mukainen tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Tehtävä edellyttää soveltuvaa erityisosaamista ja koulutusta.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote ja ennen koeajan päättymistä esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta.

Virka täytetään neljän (4) kuukauden koeajalla.

Virkaan haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry.

Hakuaika päättyy 17.2.2012.

Lisätietoja antavat:
lastensuojelun johtaja Kaisa-Maria Rantajärvi (sähköpostitse)
kaisa-maria.rantajarvi(at)rovaniemi.fi
ja
palvelupäällikkö Eliisa Lintula
p. 040 - 579 3402
eliisa.lintula(at)rovaniemi.fi