• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Ohjaajan toimi

5.8.2010 12:30

Rovaniemen kaupungin Etelärinteen lapsi- ja nuorisokodilla on haettavana
  

Ohjaajan toimi

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain (272/2005) 6 §:n mukainen tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi tehtävään soveltuva opistoasteinen sosiaali- ja terveysalan tutkinto.

 

Palkkaus on KVTES:n mukainen.

 

Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote ja ennen koeajan päättymistä esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

 

Toimi täytetään neljän (4) kuukauden koeajalla.

 

Tehtävää haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi "avoimet työpaikat" –linkin kautta.

 

Hakuaika päättyy 20.8.2010

 

Lisätietoja antaa

lastenkodin johtaja Matti Kyngäs

matti.kyngas(at)rovaniemi.fi
puh. 040-833 5837