• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Ohjaajan toimi

2.11.2011 14:04

Rovaniemen kaupungin sosiaalipalvelukeskuksessa on haettavana

Ohjaajan toimi

Ohjaajan toimi sijaitsee vammaispalvelun sosiaalityössä ja ohjauksessa. Ohjaajan tehtäviin kuuluvat keskeisesti vammaisten henkilöiden kotihoidon ohjaus, tuki ja palveluohjaus. Lisäksi keskeisenä tehtävänä on vammaisten henkilöiden perhehoidon suunnittelu ja toteutus sekä perhehoitajien kouluttaminen ja tukeminen.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista an-netun lain (272/2005) 6 §:n mukainen tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntautuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Eduksi katsotaan koulutuksen suuntautuneisuus vammaisalalle tai kuntoutukseen ja/tai työkokemus vammaisalalta. Työ edellyttää ajokortin omistamista.

Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentele-vien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote sekä ennen koeajan päättymistä esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Toimi täytetään neljän (4) kuukauden koeajalla.

Tointa haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry.

Viimeinen hakupäivä on 30.11.2011.
Toimi pyritään täyttämään 1.1.2012 alkaen.

Lisätietoja antaa 21. - 25.11.2011 klo 9 - 12.
johtava sosiaalityöntekijä Maija Tervo, maija.tervo(at)rovaniemi.fi
puh. 040-5826351