• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Ohjaajan toimi (8 kpl)

29.4.2010 13:25

Rovaniemen kaupungin sosiaalipalvelukeskuksessa on haettavana

Kahdeksan (8) määräaikaista ohjaajan tointa,

Toimet sijaitsevat vammaispalvelujen asumispalveluissa.

Toimet on suunniteltu täytettäväksi ajalle 1.6.2010 – 30.9.2011. Mahdollinen jatko ajalle 1.10. – 31.12.2011.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (L272/2005) 8 §:n mukainen tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto. Eduksi katsotaan hakijan työkokemus vammaisten henkilöiden hoito- ja ohjaustyöstä.

Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Toimiin valittujen on ennen toimen vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (5004/2002) mukainen rekisteriote sekä ennen koeajan päättymistä esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Toimet täytetään mikäli sosiaali- ja terveyspalvelujen johtokunta päättää perustaa kyseiset määräaikaiset vakanssit. Toimet täytetään neljän (4) kuukauden koeajalla.

Toimiin haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi

Viimeinen hakupäivä on 14.5.2010.

Lisätietoja antavat:
vastaava ohjaaja Katja Vesterelve, katja.vesterelve(at)rovaniemi.fi
puh. 040-583 6456
ja
palveluesimies Sakari Huotari, sakari.huotari(at)rovaniemi.fi
puh. 040-776 2110