• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Ohjaaja

15.4.2011 12:09

Rovaniemen kaupungin sosiaalipalvelukeskuksessa on haettavana

Ohjaajan toimi

Toimi sijaitsee vammaispalvelujen asumispalveluissa.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (L272/2005) 8 §:n mukainen tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto. Eduksi katsotaan hakijan työkokemus vammaisten henkilöiden hoito- ja ohjaustyöstä.

Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote sekä ennen koeajan päättymistä esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Toimi täytetään neljän (4) kuukauden koeajalla.

Toimeen haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry.

Viimeinen hakupäivä on 8.5.2011

Lisätietoja antaa:
vs. vastaava ohjaaja Johanna Palosaari, johanna.palosaari(at)rovaniemi.fi
puh. 040-583 6456
ja
palveluesimies Sakari Huotari, sakari.huotari(at)rovaniemi.fi
puh. 040-776 2110