• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Nuorten harrastetuen haku

14.3.2013 16:00

Nuorten harrastetuen haku

Rovaniemen nuorisovaltuusto tukee vuoden 2013 aikana ensisijaisesti alle 18-vuotiaiden, mutta hakuvuonna 13-vuotta täyttävien rovaniemeläisten nuorten harrastetoimintaa ja nuorille harrastustoimintaa järjestävien yhteisöjen, järjestöjen ja toimintaryhmien toimintaa sekä toissijaisesti hakuvuonna 18-vuotta täyttävien, mutta alle 21-vuotiaiden rovaniemeläisten nuorten harrastetoimintaa.

Tuen hakijoina voivat olla
- yksittäiset nuoret
- kerhot
- nuorten omat vapaamuotoiset toimintaryhmät ja
- nuorten toimintaa tukevat järjestöt.

Haettavina ovat 50 ja 100 euron (yksittäiset nuoret) sekä enintään 200 euron (ryhmät) suuruiset tuet.

Hakemus ja hakuohjeet löytyvät http://nuti.rovaniemi.fi -> vaikuta tai palvelupiste Osviitasta, Hallituskatu 7.

Tuen myöntämisen yhteydessä otetaan huomioon hakijan saamat muut mahdolliset Rovaniemen kaupungin harrastetoimintaan myönnetyt tuet sekä aiemmin nuorisovaltuustolta saadut tuet.

Hakuaika päättyy 30.4.2013 klo 15.00 mennessä. Hakulomakkeeseen ei tule liittää kuitteja, vaan ne pyydetään lähettämään erikseen päätöksen saapumisen jälkeen. Lisätietoja Anne Luiro, puh. 0400-139019 tai anne.luiro(at)rovaniemi.fi.

Hakemus toimitetaan allekirjoitettuna osoitteeseen:

Rovaniemen kaupunki/nuorisohallitus
Eeva Kenttälä
PL 8216
96101 Rovaniemi
käyntiosoite: Hallituskatu 7, II krs.


Rovaniemen nuorisovaltuusto