• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Nuorten harrastetuen haku

20.2.2014 14:00

Nuorten harrastetuen haku

Rovaniemen nuorisovaltuusto tukee vuoden 2014 aikana ensisijaisesti alle 18-vuotiaiden,
mutta hakuvuonna 13-vuotta täyttävien rovaniemeläisten nuorten harrastetoimintaa ja
nuorille harrastustoimintaa järjestävien yhteisöjen, järjestöjen ja toimintaryhmien toimintaa
sekä toissijaisesti hakuvuonna 18-vuotta täyttävien, mutta alle 21-vuotiaiden
rovaniemeläisten nuorten harrastetoimintaa.

Tuen hakijoina voivat olla
- yksittäiset nuoret
- kerhot
- nuorten omat vapaamuotoiset toimintaryhmät ja
- nuorten toimintaa tukevat järjestöt.

Haettavina ovat 50 ja 100 euron (yksittäiset nuoret) sekä enintään 200 euron (ryhmät)
suuruiset tuet.

Hakemus ja hakuohjeet löytyvät http://nuti.rovaniemi.fi -> vaikuta tai palvelupiste Osviitasta,
Hallituskatu 7.

Tuen myöntämisen yhteydessä otetaan huomioon hakijan saamat muut mahdolliset
Rovaniemen kaupungin harrastetoimintaan myönnetyt tuet sekä aiemmin nuorisovaltuustolta
saadut tuet.

Hakuaika päättyy 30.4.2014 klo 15.00 mennessä. Hakulomakkeeseen ei tule liittää
kuitteja, vaan ne pyydetään lähettämään erikseen päätöksen saapumisen jälkeen. Lisätietoja
Anne Luiro, puh. 0400-139019 tai anne.luiro(at)rovaniemi.fi.

Hakemus toimitetaan allekirjoitettuna osoitteeseen:

Rovaniemen kaupunki/nuorisohallitus
PL 8216
96101 Rovaniemi
käyntiosoite: Hallituskatu 7, II krs.


Rovaniemen nuorisovaltuusto