• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Nuorten harrastetuen haku

3.2.2016 13:00

Rovaniemen nuorisovaltuusto tukee vuoden 2016 aikana ensisijaisesti 13-17-vuotta täyttävien rovaniemeläisten nuorten harrastetoimintaa ja nuorten toimintaryhmien toimintaa sekä toissijaisesti hakuvuonna 18-20-vuotta täyttävien rovaniemeläisten nuorten harrastetoimintaa.

Tuen hakijoina voivat olla
- yksittäiset nuoret
- nuorten omat vapaamuotoiset toimintaryhmät

Haettavina ovat 50 euron (yksittäiset nuoret) ja 100 euron (ryhmät) suuruiset tuet.

Hakemus ja hakuohjeet löytyvät http://nuti.rovaniemi.fi/harrastetuki, haussa tulee ensisijaisesti käyttää sähköistä sivulta löytyvää lomaketta, mutta jos hakijalla ei ole mahdollista käyttää sähköistä palvelua, hakulomake löytyy palvelupiste Osviitasta, Hallituskatu 7.

Tuen myöntämisen yhteydessä otetaan huomioon hakijan saamat muut mahdolliset Rovaniemen kaupungin harrastetoimintaan myönnetyt tuet sekä aiemmin nuorisovaltuustolta saadut tuet.

Hakuaika päättyy 29.2.2016 klo 16.00 mennessä. Lisätietoja Anne Luiro, puh. 0400-139019 tai anne.luiro(at)rovaniemi.fi.


Rovaniemen nuorisovaltuusto