• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Nuorten harrastetuen haku

21.1.2019 11:00

NUORTEN HARRASTETUEN HAKU


Rovaniemen nuorisovaltuusto tukee vuoden 2019 aikana ensisijaisesti 13-17-vuotta täyttävien rovaniemeläisten nuorten harrastetoimintaa ja nuorten toimintaryhmien toimintaa sekä toissijaisesti hakuvuonna 18-20-vuotta täyttävien rovaniemeläisten nuorten harrastetoimintaa.


Tuen hakijoina voivat olla

- yksittäiset nuoret
- nuorten omat vapaamuotoiset toimintaryhmät


Haettavina ovat 50 euron (yksittäiset nuoret) ja 100 euron (ryhmät) suuruiset tuet.


Hakemus ja hakuohjeet löytyvät http://nuti.rovaniemi.fi/harrastetuki , haussa tulee käyttää sähköistä sivulta löytyvää lomaketta.


Tuen myöntämisen yhteydessä otetaan huomioon hakijan saamat muut mahdolliset Rovaniemen kaupungin myöntämät tuet harrastetoimintaan sekä aiemmin nuorisovaltuustolta saadut tuet.


Hakuaika päättyy 28.2.2019 klo 16.00.


Lisätietoja Anne Luiro, puh. 0400-139019 tai anne.luiro@rovaniemi.fi.


Rovaniemen nuorisovaltuusto