• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Nuorten harrastetuen haku

23.1.2018 10:00

Rovaniemen nuorisovaltuusto tukee vuoden 2018 aikana ensisijaisesti 13-17-vuotta täyttävien rovaniemeläisten nuorten harrastetoimintaa ja nuorten toimintaryhmien toimintaa sekä toissijaisesti hakuvuonna 18-20-vuotta täyttävien rovaniemeläisten nuorten harrastetoimintaa.

Tuen hakijoina voivat olla
- yksittäiset nuoret
- nuorten omat vapaamuotoiset toimintaryhmät

Haettavina ovat 50 euron (yksittäiset nuoret) ja 100 euron (ryhmät) suuruiset tuet.

Hakemus ja hakuohjeet löytyvät rovaniemi.fi/nuortenharrastetuet. Haussa tulee ensisijaisesti käyttää sähköistä sivulta löytyvää lomaketta. Jos hakijalla ei ole mahdollista käyttää sähköistä palvelua, hakulomake löytyy palvelupiste Osviitasta, Hallituskatu 7.

Tuen myöntämisen yhteydessä otetaan huomioon hakijan saamat muut mahdolliset Rovaniemen kaupungin harrastetoimintaan myönnetyt tuet sekä aiemmin nuorisovaltuustolta saadut tuet.

Hakuaika päättyy 28.2.2018 klo 16.00. Päätöksen tuista tekee kaupunginhallitus nuorisohallituksen esityksestä huhtikuun kokouksessa.

Lisätietoja suunnittelija Anne Luiro, puh. 0400 139019 tai etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi.


Rovaniemen nuorisovaltuusto