• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Myydään rivitalotontti

9.10.2012 8:00

ROVANIEMI

MYYDÄÄN RIVITALOTONTTI

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella Kemijoen ranta-alueelle sijoittuvan rivitalotontin os. Eteläranta 1. Kiinteistökauppa tulee tehdä vuoden 2012 aikana.

Kirjalliset tarjoukset tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa merkinnällä ”TONTTITARJOUS, ETELÄRANTA 1” osoitteeseen: Rovaniemen kaupun-ki / Osviitta, PL 8216, Hallituskatu 7, 96101 Rovaniemi 26.10.2012 klo 15.00 mennessä.

Kaupunki pidättää oikeuden hylätä tehdyt tarjoukset.

Tietopaketteja saa yhteispalvelupiste OSVIITASTA, os. Hallituskatu 7. Lisätietoja myös internet-osoitteesta: www.rovaniemi.fi

ROVANIEMEN KAUPUNKI / MAANKÄYTTÖ