Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Moottorikelkkailun alueellisen rajoituksen laajentaminen Kemi- ja Ounasjoen jääpeitteiselle vesialueelle
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Moottorikelkkailun alueellisen rajoituksen laajentaminen Kemi- ja Ounasjoen jääpeitteiselle vesialueelle

4.11.2009 13:16

MOOTTORIKELKKAILUN ALUEELLISEN RAJOITUKSEN LAAJENTAMINEN KEMI- JA OUNASJOEN JÄÄPEITTEISELLE VESIALUEELLE

Rovaniemen kaupungin tekninen lautakunta esittää, että Lapin ympäris-tökeskus määrää maastoliikennelain 8 §:n mukaisen moottorikelkkailun alueellisen rajoituksen laajennusalueen Rovaniemen kaupungissa Kemi-joen ja Ounasjoen jääpeitteiselle vesialueelle. Laajennusalueet ovat Ke-mijoki (linjalla Suvitie - Vanha Paavalniementie) - Paavalniemen jäätie, Salmijärvi, Keinuvuopaja, Harjulampi, Kulpinväylä ja Saarenpudas.

Lapin ympäristökeskus on 29.11.2001 antanut aikaisemman päätöksen alueellisesta rajoituksesta, jota nyt laajennetaan.

Alueellinen rajoitus jääpeitteisellä vesialueella sallii moottorikelkkailun ainoastaan merkityillä kelkkailureiteillä ja alueella on voimassa 40 km/h nopeusrajoitus. Ranta-alueen asukkailla on oikeus siirtyä moottorikel-koilla jääalueen reiteille.

Rajoitusalueen kielto koskee kaikkien muiden moottorikäyttöisten ajo-neuvojen käyttöä (mönkijä, moottoripyörä, mopo ja auto), pois lukien Paavalniemen jäätien käytön. Moottorikelkkailureitillä saadaan ajaa vain moottorikelkoilla. Latukoneella saadaan lanata hiihtoväylät.

Moottorikelkkailun alueellista rajoitusta koskeva esitys on nähtävillä 4.11. - 23.11.2009 Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa, Ro-vakatu 2, 96100 Rovaniemi.

Muistutukset tulee jättää 8.12.2009 mennessä osoitteeseen Rovanie-men kaupunki/ tekniset palvelut, palvelupiste Osviitta, Rovakatu 2, 96100 Rovaniemi, kuoreen merkintä ”Lapin ympäristökeskus”.