Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Monialainen työryhmä aloittaa Korkalovaaran ja Karinrakan alueen kehittämisen
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Monialainen työryhmä aloittaa Korkalovaaran ja Karinrakan alueen kehittämisen

5.4.2019 8:30

Karttakuva Korkalovaaran alueesta
Rovaniemen kaupunki järjesti 21.3.2019 asukastilaisuuden Vaaranlammen koululla alueen sivistyspalveluiden tarveselvityksen yhteydessä. Tilaisuudessa asukkaat esittivät huolensa Korkalovaaran ja Karinrakan alueen tilanteesta sekä kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Kaupungin johtoryhmä käsitteli asiaa välittömästi asukastilaisuuden jälkeen ja päätti perustaa monialaisen työryhmän kehittämään alueen palveluja ja infrastruktuuria. 


Asuinalueen elinvoimaisuuden säilyttäminen ensisijainen tavoite

Kehittämistyön tavoitteena on selvittää, miten kaupunki voisi omalla toiminnallaan kehittää asuinaluetta siten, että se pysyy elinvoimaisena, ikärakenne monipuolisena ja koko alue vetovoimaisena. Erillistä kehittämissuunnitelmaa ei laadita, vaan alueen kokonaisvaltainen kehittäminen otetaan huomioon toimialojen palvelusuunnitelmia valmisteltaessa. 

Käytännössä nimitettävä työryhmä, ohjausryhmän tukemana, muun muassa kartoittaa alueen asukkaiden palvelutarpeet, selvittää mahdolliset joukkoliikenteen ja logististen ratkaisujen kehittämistarpeet sekä päättää eri palveluyksiköiden välisestä yhteistyöstä. 


Palvelutarpeet esille laajan vuoropuhelun avulla

Kaupungin toimialojen edustajien lisäksi kehittämistyöhön otetaan mukaan kolmannen sektorin edustajia, jotka tuovat asukkaiden ja erityisryhmien näkökulmia esille. Ohjausryhmään pyydetään edustajat Korkalovaaran asukasyhdistyksestä, vammaisneuvostosta ja vanhusneuvostosta. Eri toimijoiden välistä vuoropuhelua ja kaupunkilaisten osallisuutta edistetään kaupungin verkostokoordinaattoreiden avulla.