• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Maisematyölupahakemus

11.10.2017 8:00

MRL 133 §:n ja MRA 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitos on jättänyt MRL 128 §:n mukaisen maisematyölupahakemuksen, joka koskee kiinteistöillä 698-409-164-2 ja 698-409-169-179 (os. Pulkamontie 4-6) tehtävää puiden kaatoa ja maatöitä sekä rakennuksen paalutustyötä.

Hanketta koskevat suunnitelmat ovat nähtävänä Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnassa, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi, jonne osalliset voivat jättää huomautuksensa hakemuksesta 26.10.2017 klo 15.00 mennessä.

Hakemukseen liittyviä tarkempia tietoja saa Rovaniemen kaupungin rakennusvalvonnasta, rakennustarkastajalta p. 0400-698653.
ROVANIEMEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA