• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Maisematyölupahakemus

27.6.2018 8:00

KUULUTUS

 

MRL 133 §:n ja MRA 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Rovaniemen kaupungin Tekniset palvelut, Yhdyskuntatekniikka on jättänyt MRL 128 §:n mukaisen maisematyölupahakemuksen.

Maisematyölupahakemus koskee taajamametsien hoitokohteita v. 2018-2021 Rovaniemen kaupungissa:

4.kaupungiosa                    Kortteleihin 482 ja 483 rajoittuva viheralue.

 

5. kaupunginosa                 Kortteleihin 547 ja 550 rajoittuva määräala Vainionpuistosta.

 

6.kaupunginosa                  Kortteleihin 616, 617, 620, 621, 622, 6082 ja 6083 rajoittuvat viheralueet.

7.kaupunginosa                  Kortteleihin 727, 766, 767, 768, ja 769 rajoittuva Salmijärvenranta viheralueen määräala.

8.kaupunginosa                  Kortteleihin 8130, 8132, 8133 ja 8134 rajoittuva määräala Varpusuonpuistosta

8.kaupunginosa                  Kortteleihin 8039, 8073, 8123 ja 8124 rajoittuva määräala Karinrakanpuistosta

13. kaupunginosa               Ylikylä. Kortteleihin 142, 147, 152, 153, 155, 158 ja 159 rajoittuva Lehtiojan viheralue.

16.kaupunginosa                Kortteleihin 3507, 3509 ja 3510 rajoittuva viheralueen määräala.

17.kaupunginosa                Kortteleihin 5497, 5498, 5499 ja 5500 rajoittuva viheralue.

17.kaupunginosa                Kortteleihin 5450 ja 5452 rajoittuva viheralueen määräala.

 

Hanketta koskevat suunnitelmat ovat nähtävänä Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnassa, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi, jonne osalliset voivat jättää huomautuksensa hakemuksesta 12.7.2018 klo 15.00 mennessä. Hakemukseen liittyviä tarkempia tietoja saa metsätalousinsinööri Kari Lukkariselta p. 0400 695 012 tai p.040 504 7199.

 

Rovaniemellä 25.6.2018

 

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

 

 

 

 

Ollut nähtävänä Rovaniemen kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla:
Julkipantu ilmoitustaululle: 27.6.2018. Otetaan pois ilmoitustaululta: 13.7.2018.
Todistaa ilmoitustaulunhoitaja: _____._____.2018 _________________________________