• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Maisematyölupahakemus

9.2.2018 8:00


KUULUTUS


MRL 133 §:n ja MRA 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Davvi Metsä Oy on jättänyt MRL 128 §:n mukaisen maisematyölupahakemuksen, joka koskee Rovaniemen kaupungin, Korkalon kylässä, UUSI-PÖYKKÖLÄ RN:o 13:112 ja SAPILASELKÄ RN:o 54:109 kiinteistöillä harvennus- ja päätehakkuuta Pöyliöjärven ympäristön alueella, os. Pöyliöjärvi, Pöyliönrakka, Sapilasselkä, 96400 ROVANIEMI.


Hanketta koskevat suunnitelmat ovat nähtävänä Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnassa, os. Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi, jonne osalliset voivat jättää huomautuksensa hakemuksesta. 26.2.2018 klo 15.00 mennessä.


Hakemukseen liittyviä tarkempia tietoja saa tarkastusrakennusmestarilta p. 040 531 6524.


Rovaniemellä 9.2.2018


ROVANIEMEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA