• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Maisematyölupahakemuksen

20.4.2018 9:00

MRL 133 §:n ja MRA 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitos on jättänyt MRL 128 §:n mukaisen maisematyölupahakemuksen, joka koskee Ounasrinteen päiväkoti alueella puiden kaatamista, Rovaniemen 7. kaupunginosa, kortteli 729, tontti 4 ja siihen liittyviä YL- ja LPA-alueita, (määräala 698-7-729-4-M506). Os. Kolpene, Mustikkaharju 2 ja 4, 96440 ROVANIEMI.

Hanketta koskevat suunnitelmat ovat nähtävänä Rovaniemen kaupungin ympäristövalvon-nassa, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi, jonne osalliset voivat jättää huomautuksensa hake-muksesta 7.5.2018 klo 15.00 mennessä.

Hakemukseen liittyviä tarkempia tietoja saa kaupungin rakennusvalvonnasta p. 040 531 6524.

Rovaniemellä 20.4.2018

Rovaniemen kaupunki Ympäristölautakunta