Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Maa-aines- ja ympäristölupapäätös
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Maa-aines- ja ympäristölupapäätös

27.11.2017 10:00

JULKIPANOILMOITUS

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta antaa alla mainitusta maa-aineslain (555/1981) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisesta maa-aines- ja ympäristölupa-asiasta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tie-toon.

Asia: Maa-aines- ja ympäristölupapäätös, joka koskee maa-aineksen ottamis-ta, louhintaa, murskausta ja varastointia. Toiminta-alue sijaitsee Rova-niemen Pissivaarassa kiinteistöllä Rovaniemen MLK:n VM VI RN:o 698–893–15–1.

Hakija: Napapiirin Kuljetus Oy

Päätöspäivä: 22.11.2017

Pykälä: § 168

Antopäivä: 28.11.2017

Nähtävänäolo: Päätös pidetään nähtävänä 28.11.–28.12.2017 välisenä aikana Rova-niemen kaupungin palvelupiste Osviitassa (os. Hallituskatu 7).

Muutoksenhaku: Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella vali-tuksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, antopäivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle (os. PL 204, 65101 Vaasa). Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

Valitusaika alkaa antopäivästä ja päättyy 28.12.2017.

Rovaniemellä 23.11.2017