Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Maa-aines- ja ympäristölupapäätös
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Maa-aines- ja ympäristölupapäätös

4.9.2017 14:00

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta antaa alla mainitusta maa-aineslain (555/1981) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisesta maa-aines- ja ympäristölupa-asiasta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tie-toon.

Asia: Maa-aines- ja ympäristölupapäätös, joka koskee kalliokiviaineksen ottoa, louhintaa, murskausta ja varastointia. Toiminta-alue sijaitsee Rovaniemen Korkiavaarassa kiinteistöllä Kullervo RN:o 698–401–2–147.

Hakija: Napapiirin Kuljetus Oy

Päätöspäivä: 30.8.2017

Pykälä: 120 §

Antopäivä: 5.9.2017

Nähtävänäolo: Päätös pidetään nähtävänä 5.9.–5.10.2017 välisenä aikana Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa (os. Hallituskatu 7).

Muutoksenhaku: Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, antopäivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle (os. PL 204, 65101 Vaasa). Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

Valitusaika alkaa antopäivästä ja päättyy 5.10.2017.

Rovaniemellä 31.8.2017
Ympäristölautakunta