Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Maa-aines- ja ympäristölupapäätös Kelomamaa julkipanoilmoitus
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Maa-aines- ja ympäristölupapäätös Kelomamaa julkipanoilmoitus

26.11.2018 7:00

JULKIPANOILMOITUS


Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta antaa alla mainitusta maa-aineslain (555/1981) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisesta maa-aines- ja ympäristölupa-asiasta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Asia: Maa-aines- ja ympäristölupapäätös, joka koskee maa-aineslupaa kalliokiviaineksen ottamiseen sekä ympäristölupaa kalliokiviaineksen louhintaan, murskaukseen ja varastointiin, asfalttijätteen vastaanottoon, murskaamiseen ja varastointiin sekä puhtaan ylijäämämaan vastaanottoon. Toiminta-alue sijaitsee Rovaniemen Kivitaipaleen kylässä, Kelomamaassa tilalla Mäki RN:o 698-402-371-3. 

Hakija: Morenia Oy

Päätöspäivä: 21.11.2018

Pykälä: 144

Antopäivä    27.11.2018

Nähtävilläolo: 
Päätös pidetään nähtävänä 27.11. – 27.12.2018 välisenä aikana Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitta / Olkkari, Kauppakeskus Rinteenkulma Koskikatu 25, 2 krs.

Muutoksenhaku:
Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, antopäivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle (os. PL 204, 65101 Vaasa). Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

Valitusaika alkaa antopäivästä ja päättyy 27.12.2018.


Rovaniemellä 22.11.2018

Ympäristölautakunta