Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>MRL 128 §:n mukainen maisematyölupahakemus
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

MRL 128 §:n mukainen maisematyölupahakemus

21.6.2018 8:00

KUULUTUS


MRL 133 §:n ja MRA 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Metsähallitus Metsätalous Oy on jättänyt MRL 128 §:n mukaisen maisematyölupahakemuksen, joka koskee metsien kasvatushakkuuta Kontojärven ranta-asemakaava-alueella tilalla 698-893-13-1.


Hanketta koskevat suunnitelmat ovat nähtävissä Rovaniemen kaupungin ympäristövalvon-nassa, os. Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi jonne osalliset voivat jättää huomautuksensa hakemuksesta 9.7.2018 klo 15.00 mennessä.


Hakemukseen liittyviä tarkempia tietoja saa kaupungin rakennusvalvonnasta/Juho Tapio
p. 040 5047199.

Rovaniemellä 25.6.2018


ROVANIEMEN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA


Ollut nähtävänä Rovaniemen kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla:
Julkipantu ilmoitustaululle: 21.6.2018. Otetaan pois ilmoitustaululta: 10.7.2018.
Todistaa ilmoitustaulunhoitaja: _____._____.2018 _________________________________