• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Luokanopettajat

2.3.2012 11:00

ROVANIEMEN KAUPUNGIN KOULUPALVELUKESKUKSESSA
julistetaan haettavaksi

Toistaiseksi 1.8.2012 lukien

- 14 luokanopettajan virkaa

Virkojen sijoituskoulut ovat Alakorkalon koulu 2 virkaa, Koskenkylän koulu, Meltauksen koulu, Syväsenvaaran koulu, Vaaranlammen koulu 4 virkaa, Viirinkankaan koulu, Ylikylän koulu, Korkalovaaran peruskoulu, Muurolan peruskoulu ja Rantavitikan peruskoulu. Virkojen sijoituskoulut saattavat muuttua virkajärjestelyjen edetessä.

- yksi (1) luokanopettajan virka (virkaan sisältyy luokkien 7-9 ja lukion musiikinopetusta, sijoituskoulu Muurolan peruskoulu)

Määräaikaisesti ajalle 1.8.2012 – 31.07.2013

- kuusi (6) luokanopettajan virkaa (virkojen sijoituskoulut ovat Katajarannan koulu, Meltauksen koulu, Oikaraisen koulu, Ounasrinteen koulu, Ylikylän koulu ja Rantavitikan peruskoulu)
- yksi (1) luokanopettajan virka (valmistava opetus, sijoituskoulu Vaaranlammen peruskoulu)
- neljä (4) päätoimisen tuntiopettajaa (luokanopetus, sijoituskoulut Koskenkylän koulu, Ounasrinteen koulu, Syväsenvaaran kouluja Korkalovaaran peruskoulu )
- yksi (1) päätoimisen tuntiopettaja (luokanopetus, sijoituskoulu Nivavaaran koulu ja lisäksi tunteja Napapiirin yläasteella)

Kelpoisuus edellä mainittuihin virkoihin määräytyy Asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) mukaisesti. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelussa.

Valittavalta henkilöltä edellytämme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä organisointikykyä ja aloitteellisuutta. sen lisäksi edellytämme hyviä tietoja toimialasta ja sen kehityksestä sekä mahdollista aikaisempaa moitteetonta palvelusta.

Palkkaus määräytyy Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Vakinaisissa viroissa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Virkoja haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry.

Viimeinen hakupäivä on 19.3.2012

Virkoihin valittujen on toimitettava nähtäväksi Lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Vakinaisiin virkoihin valittujen on toimitettava lisäksi hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Tiedustelut: henkilöstösuunnittelija Pirkko Jääskö puh 016 322 6533, pirkko.jaasko@rovaniemi.fi.

Rovaniemellä 2.3.2012

KOULUPALVELUKESKUS