• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Luokanopettajan virka

7.2.2011 11:02

Koulupalveluissa on haettavana yhdeksän (9) vakituista luokanopettajan virkaa.

Rovaniemen kaupungin koulupalveluihin kuuluu 26 perusopetuksen koulua, sairaalakoulu, kolme päivälukiota (mm. IB- ja urheilulukio), aikuislukio, Lapin musiikkiopisto, lasten kuvataidekoulu sekä kansalaisopisto. Koulupalvelukeskus työllistää noin 700 henkilöä.

Kaupunkilaisilta saadun palautteen mukaan koulupalvelukeskus on onnistunut perustehtävässään eli opetuksessa sekä lapsen ja nuoren oppimisen ja kasvun tukemisessa hyvin. Kehittämisen painopis-tealueita ovat oppilashuoltopalvelut, erityisopetus ja maahanmuuttajaopetus sekä varhainen avoin yhteistyö ja verkostomainen moniammatillinen työskentelyote.
Avoimien paikkojen lkm  9
Vakituinen/Määräaikainen  Vakituinen
Tehtävän kuvaus  Rovaniemen kaupungin koulupalvelukeskuksessa julistetaan haettavaksi yhdeksän (9) luokanopettajan virkaa toistaiseksi 1.8.2011 lukien.
Kelpoisuusvaatimukset  Kelpoisuus edellä mainittuihin virkoihin määräytyy asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) mukaisesti. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelussa.

Valittavalta henkilöltä edellytämme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä organisointikykyä ja aloitteellisuutta. Sen lisäksi edellytämme hyvää tietoa toimialasta ja sen kehityksestä sekä mahdollista aikaisempaa moitteetonta palvelusta.
Palkkaus  Palkkaus määräytyy Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.
Muuta  Virkoihin valittujen on toimitettava nähtäväksi Lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta.

Viroissa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.
Lisätietoja antaa  Tiedustelut: henkilöstösuunnittelija Pirkko Jääskö pu 016 322 6533 tai pirkko.jaasko@rovaniemi.fi
Hakeminen  Virkoja haetaan sähköisesti sivun alalaidassa olevan linkin kautta.
Viimeinen hakupvm  22.02.2011