Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Kysely pikapolin kehittämisestä kiinnosti kuntalaisia
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Kysely pikapolin kehittämisestä kiinnosti kuntalaisia

26.4.2019 11:00

Rovaniemen kaupunki toteutti 1.–17.3.2019 sähköisen kyselyn, jonka avulla selvitettiin vastaajien kokemuksia pikapolin toiminnasta ja näkemyksiä kehittämisen tarpeista. Kysely julkaistiin kaupungin verkkosivustolla sähköisenä.

Rovaniemi_terveysasema-5.jpg

Pikapoli Rinteenkulman terveysasemalla tarjoaa arkipäivisin sairaanhoitoa kiireellisissä ja kiireettömissä terveysongelmissa pääasiassa ilman ajanvarausta rovaniemeläisille ja Rovaniemellä opiskeleville. Sairaanhoitaja ottaa potilaat vastaan vuoronumeron mukaisessa järjestyksessä ja lääkäri tulee tarvittaessa mukaan vastaanottotilanteeseen.

Kyselyyn vastanneista suurin osa toivoo pikapolin jonotustilanteeseen muutosta

Kyselyyn saatiin yhteensä 286 vastausta. Vastaajista 87% oli naisia. Kolmannes kuului ikäluokkaan alle 30 vuotta, hieman reilu puolet ikäluokkaan 30–60 vuotta ja 13,8% kuului ikäluokkaan yli 60 vuotta. 

Vastaajista vajaa viidennes ei ollut asioinut ollenkaan pikapolilla. Pikapolille vastaajista oli tullut omasta aloitteestaan 72,2 % ja reilun viidenneksen oli ohjannut paikalle jokin muu taho.

Vastaajat ilmoittivat ottavansa yhteyttä terveyskeskukseen mieluiten puhelimitse (45,8% vastaajista), sähköisiä yhteydenottokanavia suosii 34,5% vastaajista ja vain vajaa viidennes tulisi mieluiten itse paikan päälle. 

Kohtuullisena odotusaikana vastaajien enemmistö (63,1 %) piti 30–60 minuuttia. Kuitenkin jonotusaikaa edelliseltä käynniltä kysyttäessä eniten vastauksia tuli jonotusaikaan 2–4 tuntia (32%). Lähes 91 % vastaajista ilmoitti, että väliaikatieto odotuksen pituudesta helpottaisi odotusaikaa. Vastaajista 84,4% tulisi pikapolille mieluiten suuntaa antavalla ajanvarauksella. Tällä hetkellä pikapoli on ollut palvelu, johon kuntalainen on ohjattu, kun muissa yksiköissä palvelu saanti on puuttunut tai ruuhkautunut. 

Odotustiloja sekä moitittiin että kehuttiin. Tilojen kehittämiseen tuli runsaasti kehitysideoita. Myös vuoronumeronäyttöjen parantamiseen esitettiin kehitystoiveita. Henkilökuntaan liittyviä kommentteja tuli useita, eniten toivottiin henkilökunnan lisäämistä. Toimintamalliin ja aukioloaikoihin esitettiin myös monenlaisia parannusehdotuksia. 

Pikapolin nimen vaihtamista vastaan oli 70,5% vastaajista. Nimen vaihtamista esittäneet kokivat nykyisen nimen kuvaavan huonosti palvelua, sillä pikapolin nimen ajatellaan viittaavan nopeaan asiointiin. Kuitenkin saatujen vastausten perusteella asiointi ei aina ole nopeaa ja jonottaminen koetaan ongelmaksi. 

Kyselystä saatu palaute hyödynnetään toimintaa kehitettäessä. Toiminnan muutoksen myötä kaupungin terveyspalveluiden sisäisiä asiakkaiden ohjauksen prosesseja tullaan hiomaan uuteen muotoon.