• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Kuulutus

25.7.2008 8:00

K U U L U T U S

Seuraava tonttijakoehdotus pidetään yleisesti nähtävänä 28.7. – 12.8.2008 Osviitan palvelupisteessä, osoitteessa: Rovakatu 2.           

  –        5 kaupunginosan korttelin 590 tontin 6 tonttijako.

Muistutukset ehdotuksista on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä kaupungingeodeetille, osoite Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi.      .

           

                                  

 Rovaniemi 24.7.2008 

 

  MAAMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS