• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Kuulutus

20.9.2013 9:00

ROVANIEMI

KUULUTTAA HAETTAVAKSI TEOLLISUUSTONTTEJA

Rovaniemen kaupunki vuokraa / myy uusia teollisuustontteja Suopellon teollisuusalueelta yhteensä 21 kpl.

Hakuaika on 23.9. – 7.10.2013 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja internet - osoitteesta: www.rovaniemi.fi sekä yhteispalvelupiste OSVIITASTA, os. Hallituskatu 7.

Tonttihakemukset tulee palauttaa hakuajan puitteissa os. Rovaniemen kau-punki / Osviitta os. Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 ROVANIEMI.


MYYDÄÄN MAA-ALUEITA

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella maa-alueita. Kiinteistö-kaupat tulee tehdä viimeistään 19.12.2013.

Kirjalliset tarjoukset tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa merkinnällä ”MAA-ALUETARJOUS” osoitteeseen: Rovaniemen kaupunki / Osviitta, PL 8216, Hallituskatu 7, 96101 Rovaniemi 11.10.2013 klo 15.00 mennessä.

Kaupunki pidättää oikeuden hylätä tehdyt tarjoukset.

Lisätietoja internet-osoitteesta: www.rovaniemi.fi

ROVANIEMEN KAUPUNKI / MAANKÄYTTÖ