• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Kuulutus

22.3.2016 10:13

Asia
Ympäristölupahakemus soran murskaustoimintaan Rovaniemen kaupungin Jokkavaarassa Oikaraisen kylässä

Hakija
Rudus Oy
PL 61
90501 OULU

Toiminnan pääpiirteinen kuvaus
Rudus Oy hakee ympäristölupaa soran murskaustoiminnalle Rovaniemen kaupungin Oikaraisen kylässä kiinteistöillä Laihola 53-257 ja Vesimaa 53-234 Jokkavaarassa. Hakemuksen mukainen alue on osittain olemassa olevaa maa-ainesten ottoaluetta tilan Laihola 53-257 osalta, tila Vesimaa 53-234 on luonnontilainen. Ympäristölupaa haetaan ottoalueen laajentamisen vuoksi myös tilan Vesimaa 53-234 alueelle.

Alueella on tarkoitus murskata paikanpäältä otettavaa soraa tilauksien mukaan eri kokoluokan mursketuotteiksi. Hakijalla on alueelle voimassa oleva maa-ainesten ottolupa 220 000 m3 vuoteen 2025 saakka. Valmista mursketta käytetään lähialueen rakennuskohteisiin.

Alueelle sijoitettava murskauslaitos toimii kysynnän mukaan urakkaluontoisesti 0 – 4 kk vuodessa. Murskauslaitoksen päivittäinen toiminta-aika on maanantaista perjantaihin klo 06 – 22. Laitoksen vuotuiseksi tuotannoksi on arvioutu keskimäärin 56 000 tonnia ja maksimissaan 200 000 tonnia erilaisia mursketuotteita. Murskauslaitoksen käyttöenergia tuotetaan kevyttä polttoöljyä polttoaineena käyttävällä aggregaatilla. Polttoöljyn kertavarastointi alueelle on maksimissaan 5000 l.

Arvio ympäristövaikutuksista
Soran murskaamisessa, lastauksessa ja kuljetuksessa syntyy melua ja pölyä. Pölyn ja melun kantautumista asutuksen suuntaan vähennetään sijoittamalla murskaustoiminta mahdollisimman kauas lähimmistä häiriintyvistä kohteista sekä sijoittamalla toiminta kaivuualueen pohjalle. Tällöin ottoalueen korkeat reunat vähentävät meluvaikutusta. Lisäksi valmiin tuotteen varastokasoja voidaan sijoittaa meluvalleiksi.
Pölyämistä vähennetään tarvittaessa vesikastelulla ja laitteiden koteloinneilla.

Asiakirjojen nähtävillä pito
Kuulutus on yleisesti nähtävillä Rovaniemen kaupungin ilmoitustaululla 10.3. – 11.4.2016. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä ko. aikana Rovaniemen kaupungin Osviitta palvelupisteessä (os. Hallituskatu 7).


Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea on mahdollisuus jättää asiasta muistutus. Muilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisesti Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle viimeistään 11.4.2016 viraston aukioloaikana (os. Rovaniemen kaupunki, ympäristölautakunta Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI.

Lisätietoja tarvittaessa
Ympäristötarkastaja Harri Katainen
Puh. 016 322 2120 , 050 3661430
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Kuuluttaja
Ympäristölautakunta