• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Kuulutus

25.4.2013 15:00

K U U L U T U S

Seuraavat tonttijakoehdotukset pidetään yleisesti nähtävänä 26.4 – 6.5.2013 Osviitan palvelupisteessä, osoitteessa: Hallituskatu 7.

– 13. Kaupunginosan korttelin 18 tonttien 1-3 tonttijako
– 15. Kaupunginosan korttelin 2209 tonttien 1-3 tonttijako
– 15. Kaupunginosan korttelin 1139 tonttien 1-3 tonttijako
– 15. Kaupunginosan korttelin 2191 tonttien 1-7 tonttijako
– 16. Kaupunginosan korttelin 3030 tonttien 1-8 tonttijako


Muistutukset ehdotuksista on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä kaupungingeodeetille, osoite Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi.

Rovaniemi 25.4.2013


MAANKÄYTTÖ