• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Kuulutus

22.3.2016 10:00

Asia
Ympäristönsuojelulain (1527/2014) 118 §:n mukaisen tilapäistä melua aiheuttavaa toimintaa koskevan ilmoitusasian vireilläolosta kuuluttaminen.

Ilmoitusvelvollinen

 Rollopop Oy
Marjamatka 3
96500 Rovaniemi

Yhteyshenkilö Petri Lehtinen p. 0400 696 163, petri@rollopop.fi

Toiminta
Rollopop Oy järjestää ulkoilmakonsertin 29. - 30.7.2016 Rovaniemen kaupungin Keskusurheilukentällä. Tapahtumassa esitetään elävää ja mekaanista musiikkia.

Konserttialueen rakentaminen aloitetaan maanantaina 25.7. Äänentoistoa testataan torstaina 28.7. klo 12 – 21 välisenä aikana. Varsinainen konserttitapahtuma alkaa perjantaina 29.7. klo 17:00 ja lauantaina 30.7. klo 15:00. Molempien päivien konsertit päättyvät klo 00:30. Alueen purku aloitetaan sunnuntaina 31.7. ja se viedään loppuun maanantai-iltaan 1.8. mennessä.

Asiakirjojen nähtävilläolo
Ilmoitusasiakirjat pidetään nähtävänä 22.3. – 6.4.2016 välisenä aikana Rovaniemen kaupungin Osviitta palvelupisteessä (os. Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi). Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan myös 23.3.2016 ilmestyvässä sanomalehti Lapin Kansassa.

Muistutukset ja mielipiteiden esittäminen
Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on mahdollisuus jättää asiasta muistutuksia. Muilla on mahdollisuus ilmaista asiasta mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisesti 6.4.2016 mennessä osoitteella Rovaniemen kaupunki, Ympäristövalvonta, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi.

Lisätietojen antaja
Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Sannamari Pehkonen, puh. 050 430 3082, sannamari.pehkonen@rovaniemi.fi.

Kuuluttaja
Ympäristönsuojeluviranomainen